» Home


  » Klassieke muziek


  » Muntsoorten wereld


  » Naamsverklaring


  » Postzegelherkenning


  » Puzzelwoorden


  » Toponiemen wereld


  » Utrecht Historie


  » Utrecht Provincie


  » Utrecht Stad


  » Utrecht Waterlopen


  » Bronvermelding


  » Contact


  » Linkpartners


  » Over datavaria.nl

Welkom op DataVaria.nl:

75.000 data inzake Historie Utrecht- Puzzelwoorden 6 sterren- Postzegels herkennen- Muziek- Landsnamen      

                                   - Munten- Plaatsnaamverklaring allemaal geordend toegankelijk.

 

Data verdeeld over 10 onderwerpen op uiteenlopende terreinen en gerangschikt in data-banken.

Die databanken betreffen de volgende aandachtsterreinen: 

    

A.  Klassieke Muziek : over componisten- opera's- oratoria- arianamen operarollen+ een lexicon
B.  Muntsoorten : namen van alle wereldlanden, zowel vroegere als actuele 
C.  Naamsverklaring          : aanpak- tips voor datering- incl. woordenboekje betekenissen oude woorden
D.  Postzegelherkenning  : alle landsnamen of tekens op zegels per land van herkomst. Ook de onleesbare!!
E.  Puzzelwoorden        : op 6 sterren niveau
F.  Toponiemen Wereld   : alle landnamen uit de gehele wereld, zowel oude als actuele
G.  Utrecht Historie : kroniek van historisch feiten
H.  Utrecht Provincie          : namen van streken- plaatsen- gehuchten- parken -weteringen etc -zowel oude als huidige
 I.   Utrecht Stad                 : namen van wijken- wateren- monumenten-panden- forten. Zowel vroegere als huidige
J.   Utrecht Waterlopen      : waterlopen in zowel de provincie als in de stad Utrecht met ligging en bruggen
K.  Bronnenlijst                : betreffende alle bovengenoemde onderwerpen

 

Binnen elk 'databank' vindt U diverse zg Onderwerpen.

Daarbinnen volgen dan de Data-tabellen. Zo kunt U in de databank "Klassieke Muziek"  

alles vinden over de onderwerpen Componisten, opera's Operazangers enz.          

 

Bron

De data zijn verkregen uit allerlei naslagwerken van algemene aard als ook uit vakliteratuur en

productinformatie. Er is bewust gestreefd enerzijds de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden en

anderzijds om de informatie goed en snel leesbaar te maken. Alle bestanden hebben daarom het

karakter van naslagwerk en niet dįt van een vakstudiebron of encyclopedie. Voor sommige

onderwerpen kunt u voor een aantal data op andere website's verdergaande gegevens vinden.

Onder 'linkpartners' in de linkerkolom vindt U startpagina's en andere websites, die aan mijn

onderwerpen gerelateerd zijn.

 

Toegang

De data zijn gratis in te zien, doch mogen niet worden gedownload zonder toestemming van

de webmaster. Daarvoor wordt wel een vergoeding  gevraagd afhankelijk van de hoeveelheid gegevens.

In de linkermarge ziet U de diverse databanken van deze site. Klikt U daarop, dan verschijnt

die databank en kunt U meer in detail zien welke onderwerpen er zijn opgenomen.

Door verder  te klikken komt U uiteindelijk op de data-tabellen.

 

Inhoud

Op deze homepage staat hieronder een samenvatting van alle onderwerpen en tabellen.

Onder de titelpagina en vervolgens onder elke tabel kan via een alfabet-knop naar de betreffende

beginletter worden gesprongen resp. via een home-knop terug naar de home pagina van dat onderwerp.

Daarna dient U verder te scrollen.

 

Contact

Heeft U op- en aanmerkingen of wilt U Uw waardering voor mijn jarenlange titanenarbeid laten blijken,

neem dan s.v.p. contact met mij op. Ook suggesties of aanvullingen zijn uiteraard van harte welkom.

Ik behoud mij echter het recht voor de aangeleverde informatie eerst te screenen alvorens data toe t

te voegen of te corrigeren. U begrijpt, dat ik geen commerciėle doelstellingen nastreef. 

k ben en blijf een hobbyist, die zijn vergaarde informatie gaarne wil delen.

Ik wens U veel plezier en veel geluk met het vinden van Uw informatie.

Leo Huls

INHOUDSOPGAVE VAN ONDERWERPEN EN TABELLEN:

SORTERING AANTAL
A. KLASSIEKE MUZIEK    
    1. Klassieke Componisten                                 op alfabet 7.000
    2. Opera's                                                        op titel 6.000
    3. Oratoria                                                      op titel 250
    4. Zangwerken                                               per componist 7.400
    5. Klassieke Dirigenten                                    op naam 800
    6. Opera Aria's                                               per opera 13.500
    7. Opera rollen                                               per opera 7.600

    8. Operazangers

op naam

9.000

    9. Stemsoorten                                               specificatie           34
   10. Muzieklexicon                                            op alfabet 900
   
B. MUNTSOORTEN    

    1. Muntnamen oud en nieuw met             

        gebruiksgebied           

alfabetisch 1.600
   
C. POSTZEGELHERKENNING    
    1. Leesbare Zegelteksten alfabetisch 2.300
    2. Onleesbare Zegelteksten:    
        2a Vreemde Landsnamen alfabetisch          350
        2b Zegelbeeld beschrijvingen per land           88
        2c Kopiėn van Zegelbeelden per land          600
    3. Koloniėn                                                   per moederland          400
   
D. PUZZELWOORDEN                                    op vraagwoord 8.200
   
E. NAAMSVERKLARING       
    1. Aanwijzingen en aanpak - datering    
    2. Toponymisch Woordenboekje                     prefix+suffux op alfabet 1.650
   
F. TOPONIEMEN WERELD       
    1. Gebiedsnamen uit de gehele wereld             op alfabet 2.750
    2. Gebiedsnamen per staatkundig land            per land 2.750
   
G. UTRECHT HISTORIE    
    1. Verantwoordig en inhoud    
    2. Kroniek historische feiten                            chronologisch 430
    3. Bevolkingsgroei                                         per gemeente 29
    4. Lijst van oude beroepsnamen                     op alfabet          450
   
H. UTRECHT PROVINCIE    
    1. Toponiemen provincie                               op alfabet 3.600
    2. Woonkernen oude en huidige                    per actuele gemeente 1.050
    3. Samenstelling woonkernen gemeenten        per gemeente 29
   
I. UTRECHT STAD    
    1. Toponiemen                                              op alfabet 3.700
    2. Toponiemen per soort locatie                     per soort 2.800
    3. Wijk- en Buurtnamen oude en huidige        op alfabet 700
    4. Gemeentelijke stadsindeling                       in wijken en buurten  
   
J. UTRECHT WATERLOPEN    
    1. Waterlopen in de Provincie                         op alfabet met ligging 550
    2. Waterlopen en bruggen in de stad              per waterloop 185
   
K. BRONVERMELDING    
L. CONTACT    
M. LINKPARTNERS    
N. OVER DATAVARIA